top of page
Anker 3
Anker 1

Hoofdgebouw
De Rooi Pannen 
Breda

Opdrachtgever

De Rooi Pannen, Toerisme en Recreatie

Locatie 

samenwerking

Breda

HOPR

De studenten hebben behoefte aan een geborgen en de warme studieomgeving waarin ze zelf de vrijheid kunnen vinden om hun vleugels uit te slaan. Het interieur van de Seeligkazerne geeft de studenten deze ruimte

bolletjes-03.png

De oude militaire Seeligkazerne in Breda is herontwikkeld tot een moderne campus voor de mbo-opleiding De Rooi Pannen.  Op het terrein staan diverse monumentale gebouwen die elk een specifiek onderwijsfaciliteit huisvest. Zo zijn er verschillende praktijkgebouwen en een hoofdgebouw waar de theorielessen gegeven worden. Tevens bevinden daar de aula, receptie en zijn alle ondersteunend personeel er gevestigd.

 

Het hoofdgebouw is een mooie combinatie van monumentale elementen met een moderne, transparante nieuwbouw.  Het interieurontwerp is het gevolg van een intensieve samenwerking met de opdrachtgever waarbij ook de studenten en het personeel nauw betrokken zijn geweest. Hierdoor hebben we niet alleen een omgeving kunnen creëren die een natuurlijke eenheid vormt met de unieke architectuur. Maar ook een omgeving die perfect aansluit bij de onderwijsvisie van De Rooi Pannen en de identiteit van de studenten.

terug naar projecten

terug naar boven

bottom of page