top of page
RD_MNX-MK-14.jpg
Anker 3
Anker 1

Leerpleinen
Marnix academie  

Utrecht

Opdrachtgever

Marnix academie

Locatie 

samenwerking

Voor de PABO opleiding in Utrecht hebben we de vraag gekregen om samen een dynamische leeromgeving te ontwikkelen die aansluit bij de nieuwe onderwijsvisie die ze onlangs ontwikkeld hebben.

 

In de nieuwe visie van de Marnix academie is onderwijs niet langer een passieve activiteit waar docenten zenden en studenten ontvangen. Interactie staat centraal. Zowel tussen docent en student, als tussen studenten onderling. Vanuit deze visie hebben een centraal leerplein ontwikkeld die de mogelijkheid biedt om in verschillende settings en groepssamenstellingen samen te komen.

Het leerplein bestaat uit 4 delen, met elk zijn eigen functionaliteiten en meubilair. De verschillende delen zijn door gordijnen onderling te verbinden of van elkaar af te sluiten. Zo is het mogelijk om voor elk didactische les een passende lesomgeving te realiseren.

De flexibiliteit van de leerpleinen daagt de docent uit om anders te kijken naar de lessen die hij geeft  

bolletjes-03.png

terug naar projecten

terug naar boven

bottom of page