top of page
analyse en onderzoek

Als interieurarchitect ga ik in elk project samen met de opdrachtgever op zoek naar de perfecte balans tussen de gebruiker en de functie van een ruimte. Deze balans wordt vervolgens vertaald naar een ruimtelijk ontwerp passend binnen de bestaande of nieuwe architectuur

bolletjes-03.png

Werkwijze

Fase 1 Onderzoek en analyse

In de eerste fase van het project worden de specifieke wensen en verwachtingen met de opdrachtgever besproken. In mijn ontwerpen staat de gebruiker centraal. Voordat ik me verder ga verdiepen in de omgeving, is het daarom belangrijk om de gebruiker te identificeren. Er worden verschillende onderzoeken gedaan om de gebruiker te identificeren en om goed te begrijpen wat de gebruiker nodig heeft. Door gebruikers en hun dagelijkse routines in de context te observeren, interviews af te nemen en goed door te vragen ontstaat een duidelijk beeld van de betrokken gebruikers en de gebruikerscontext van een ruimte. In deze onderzoeken blijft de opdrachtgever actief betrokken. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt de informatie uit deze onderzoeken vervolgens gestructureerd, geanalyseerd en gebruikt om de kaders van het project te bepalen. De conclusies van deze onderzoeken vormen de fundering voor belangrijke ontwerpkeuzes in het vervolg van het traject.

ontwerpen en visualiseren

Fase 2 Ontwerpen en visualiseren

Van droom naar vorm. Als alle specifieke wensen en verwachtingen van de opdrachtgever zijn besproken en de gebruiker goed in kaart is gebracht kunnen we deze informatie gaan vertalen naar de vormgeving van de ruimte. De informatie uit de onderzoeksfase geeft mij de mogelijkheid om binnen de gestelde kaders creatieve oplossingen te bedenken. Met behulp van vlekkenplannen, relatieschema’s, routing, moodboarden en ruimtelijke schetsen wordt een eerste schetsontwerp opgesteld. In een schetsontwerp worden functionele en esthetische principes opgezet. In overleg en de opdrachtgever en eindgebruiker worden deze principes verder uitgewerkt naar een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp. Maatwerk elementen worden uitgetekend, plattegronden worden definitief en de materialisering en detaillering worden uitgewerkt tot definitieve werktekeningen die als basis dienen voor de aanbesteding voor de uitvoerende fase.

Fase 3 Projectbegeleiding

Voor de uitvoerende fase is het van groot belang dat alle betrokkenen hetzelfde doel nastreven. Bij de uitvoering van het project is de samenwerking en het onderling vertrouwen van alle betrokken partijen essentieel. Afhankelijk van de schaal begeleiden wij de realisatie zelf of werken we samen met een projectmanager. We blijven sowieso dicht op het project zitten om de controle en eventuele bijsturing van het ontwerp te waarborgen. De uitvoering blijft mensenwerk en de realiteit brengt altijd verrassingen met zich mee.

Fase 4 Evaluatie

Het traject eindigt niet bij de oplevering. Het is nu klaar om gebruikt te worden. Na enige tijd evalueren we ook graag het proces en het eindresultaat met zowel de opdrachtgever als de eindgebruiker.

terug naar boven

bottom of page